NL Energie

We maken allemaal iedere dag gebruik van NL energie. Wanneer we onze telefoon opladen, wanneer we op de computer werken of wanneer we ’s avonds gebruik maken van het licht in huis.

NL Energie uit WindDeze energie dient te worden opgewekt.

Energie in Nederland wordt op verschillende manieren opgewekt.

Nederland is bijna zelfvoorzienend als het gaat om het opwekken van energie.

Meer dan 80% van de energie die we in Nederland gebruiken wordt hier namelijk ook opgewekt.

In 2020 is het doel van Nederland om 14% van deze energie op een duurzame manier op te wekken.

Verder op deze pagina hebben we de methodes besproken hoe energie in Nederland wordt opgewekt door energiecentrales.

De NL Energie verspreiding

Op welke manieren wordt energie opgewekt
Het grootste gedeelte van de verbruikte energie in Nederland wordt ook in ons land opgewekt bij energiecentrales. Energie kan op de volgende manier worden opgewekt:

  • Verbranding van fossiele brandstoffen
  • Kernenergie
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Waterenergie

Het opwekken van energie gebeurt voor een gedeelte nog door oudere minder milieu vriendelijke methoden, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen of kernenergie.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen worden er brandstoffen als steenkool aardgassen en olie verbrand. Hier komt een grote hoeveelheid energie vrij in de vorm van stoom. De stoom wordt opgevangen d.m.v. stoomturbines. Hierna wordt het omgezet naar energie.

Bij kernenergie wordt er aan de hand van Uranium-atomen energie opgewekt.
Dit zijn echter geen milieu vriendelijke manieren om stroom op te wekken en Nederland wil in de toekomst meer van deze methoden af en overgaan op milieuvriendelijke methoden. Op het moment wordt er ook al gebruik gemaakt van een aantal methoden die wel milieuvriendelijk zijn.

Hieronder geven we meer informatie over deze milieuvriendelijkere manieren om stroom op te wekken waar we in de toekomst steeds verder naartoe zullen gaan.

Milieuvriendelijke manieren om NL energie op te wekken
Door gebruik te maken van windenergie, zonne-energie of waterenergie wordt er op een milieuvriendelijke manier energie opgewekt. Bij zonne-energie wordt er gebruik gemaakt van halfgeleiders. Deze zetten het zonlicht om in vrije elektronen. Vervolgens kan dit als energie worden gebruikt voor apparaten in huis.

SteenkolenZonnepanelen worden bij huishoudens gebruikt. Zo worden huishoudens direct voorzien van groene stroom. Ook zijn er in Nederland zogeheten zonneparken te vinden. Dit zijn parken die vol staan met zonnepanelen om groene energie op te wekken.

Het gebruik van windmolens om energie op te wekken is een bekende in Nederland. Omdat Nederland een vlak land is en dicht aan zee ligt, zijn windmolens een goede optie om op deze manier stroom op te wekken. In de toekomst wil Nederland hier nog meer gebruik van gaan maken, omdat er op deze manier groene energie wordt opgewekt.

Een gemiddelde windmolen kan maar liefst 500 huishoudens voorzien van energie. Het enige nadeel van een windmolen is dat ze veel ruimte in beslag nemen en voor geluidsoverlast kunnen zorgen.

Tot slot kan er energie worden opgewekt d.m.v. stromend water. Dit wordt gedaan door het plaatsen van waterturbines op plekken waar het water stroomt. In Nederland wordt er echter bijna geen gebruik gemaakt van het opwekken van stroom d.m.v. stromend water.

Shares