Groene Energie

Groene energie is energie die wordt opgewekt op een milieu vriendelijke manier.

Groene Energie Uit WaterkrachtVoorheen werd er veel gebruik gemaakt van methoden om energie op te wekken op een niet milieu vriendelijke manier, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen of het gebruik van kerncentrales.

Door het vrijkomen van schadelijke afvalstoffen is dit erg slecht voor het milieu.

Het opwekken van energie op een milieuvriendelijke manier wordt ook wel groene energie genoemd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Per land kan et verschillen van welke methode het beste gebruik van kan worden gemaakt.

Groene energie kan worden opgewekt door bijvoorbeeld zonlicht, stromend water of wind.

In Nederland wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van windenergie en zonne-energie.

Groene energie in Nederland

In Nederland wordt er voornamelijk energie opgewekt aan de hand van wind en zonlicht. We hebben relatief weinig stromend water in ons land, doordat er geen hoge bergen zijn met stromend water. Dat we zo’n vlak land zijn heeft het voordeel dat we hiermee gemakkelijk gebruik kunnen maken van wind.

Overal in Nederland zie je veel windmolens die met de wieken de wind opvangen. Deze windmolens, oftewel windturbines, zetten de wind om in energie. Hiermee worden vele huishoudens in Nederland voorzien van energie. Deze energie zal nooit opraken, omdat de wind er altijd blijft en we hiervan gebruik kunnen blijven maken. Dit in tegenstelling tot het opmaken van fossiele brandstoffen en het vervuilen van het milieu.

Datzelfde geldt voor zonne-energie. Zolang de zon blijf bestaan kunnen we hier energie uit halen. Daarom wordt deze vorm van energie ook wel duurzame energie genoemd. Heb je thuis een dak met een gunstige ligging vergeleken met de zon?

ZonnepanelenDan kun je zelf ook zonnepanelen laten plaatsen om groene energie voor het eigen gebruik op te wekken. Dit vergt echter wel een investering, maar zal zich op de lange termijn uitbetalen in financiële voordelen.

Tegelijkertijd werk je ook mee aan een gezonder milieu. Gemiddeld wordt de investering in zonnepanelen terugverdiend binnen 12 jaar na de aankoop van de panelen. Bij de aanschaf van zonnepanelen gaat wel de waarde van het huis omhoog.

In Nederland zijn er al veel huishoudens die gebruik maken van zonnepanelen op het eigen dak. Ook zijn er bedrijven die hier gebruik van maken. Tot slot zijn er zogeheten zonneparken te vinden die meewerken aan het opwekken van groene energie. Dit zijn grote parken waar veel zonnepanelen staan opgesteld voor het verzamelen van groene energie.

Goede Energieleveranciers

Bekijk de gunstige energieprijzen van ENGIE.

Shares